Hurda Belgeli Motor Ne Demek?


Spread the love

Araç hurda belgeli olursa ne olur? Hurda belgeli araç demek araç hurdaya çıkarılmıştır demektir. Araçta hurda belgesi varsa bu aracı yeniden tescil ettirerek trafiğe çıkaramazsınız.
Hurda Belgeli araçlar; aracın fonksiyonlarını kaybetmesi sonucundaki işlemler olarak nitelendirilir. Hurda belgeli aracın o belgeyi alabilmesi için en temel şart aracın 16. yaşını doldurmuş olmasıdır. Hurda belgeli araçlar hiçbir şekilde tescil ettirilemez. Genelde bu tip araçlar parça olarak değerlendirilmektedir.

Hurda belgeli motor alınır mı?

Mevcut yönetmelikler gereği hiçbir hurda belgeli araç trafiğe çıkartılamaz. Bu sebeple bu tip bir araç almayı düşünüyor iseniz, ya da eskiden hurdaya ayırdığınız bir aracı tekrar kullanmak isterseniz şunu bilmelisiniz ki söz konusu aracı kesinlikle kullanamazsınız.

Hurdaya ayrılan motosiklet trafiğe çıkar mı?

Hurdaya ayrılmış olan aracı trafiğe çıkarmak trafik kuralları yönetmeliği ve kurallarına göre yasaktır. Hurda belgesi alınmış olan aracın gerekli bakım ve onarımları yapılmış olsa, çalışır durumda olsa bile hurda belgesi aldığı takdirde trafiğe çıkamaz.

Araç hurda belgeli olunca ne oluyor?

Hurda belgeli araçlar piyasada oldukça fazla duyulan bir isimdir. Bu araçlar hiçbir zaman tescil ettirilmez. Bunun yerine araçlardan çeşitli parçalar alınır ve diğer araçlar üzerinde kullanılır. Hurda araçlardan alınan parçalar, diğer araçların kaydına geçer.

Hurda belgeli araç muayeneden geçer mi?

Bu durumdaki araçlar için hurda belgesi alınıyor, trafikten çekiliyor, parçalanmaya gidiyor. Ağır hasarlı araçlar ki, buna çekme belgeli araç deniyor- ise onarılıp, araç muayene istasyonlarında (TÜVTÜRK) muayeneden geçtikten sonra trafiğe çıkabiliyor.

Hurda belgesini kim verir?

TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna gelen araç için gerekli işlemler gerçekleştirilir. Daha sonra aracın hurdası Makine Mühendisleri Odasına verilir. Bu şekilde araç hurdaya çıkarılmış olur.

Trafikten men motoru tekrar trafiğe çıkabilir mi?

Tüm bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne başvurularak trafikten men motor, araç ya da diğer vasıtalardaki söz konusu hüküm kaldırılabilir. Burada gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra araç tekrar trafiğe çıkarılabilir.

Hurda araç belgesi nasıl alınır?

Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin herhangi bir trafik tescil şube/bürosuna müracaatı. Hurda dilekçesi (hurdaya ayrılan araç onarımla yenilense bile yeniden tescil ettirmemek üzere). Dilekçe (Hemen aşağıda yer almaktadır.) Eski tescil ve trafik belgeleri ile plakaları.

Hurda araç çekme belgesi nasıl alınır?

Şoförler ve Otomobilciler Odası’na müracaat ederek 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu edinmelisiniz. EK-1 Formu olarak da bilinen bu belgeyi el yazısı kullanmadan daktilo veya bilgisayar yazısıyla doldurmanız gerekiyor. Belgeyi doldurduktan sonra usulüne uygun bir çekme belgesi dilekçesi yazmalısınız.

Hurdaya ayrılan aracın plakası ne olur?

Tescil belgesine ‘hurdaya çıkarılmıştır’ şerhi konularak tescil belgesi sahiplerine geri verilir, motorlu araç trafik belgesi ile tescil plakaları geri alınarak iptal edilir. Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler.

Hurdaya ayrılan araçlar nereye teslim edilecek?

Aracın Teslim Edileceği Noktalar Neresidir? Hurda araç alımı noktaları İl Özel İdaresi, ÖTA, MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü ya da Büyükşehir Belediyesi’dir.

Aracın çekme belgeli olduğu nasıl anlaşılır?

Yasal şartların varlığı halinde ‘ çekme belgesi ‘ alınan araç bakımından araca ait bütün dönem borçlarının ödenmesiyle ( trafik cezaları, bandrol borçları gibi ) birlikte, aracın plakasının trafiğe teslim edilmesi anlatılır. Araç istenildiği kadar çekme belgeli kalabilir.

Çekme belgeli araca plaka nasıl alınır?

Araç muayeneden geçtikten sonra Muayene istasyonundan verilen belge ile birlikte Notere gidilir. Aracı trafiğe sokmak istediğiniz beyan edilir. Belgeler verilir. 230 ₺ trafiğe sokma bedeli alındıktan sonra plaka kağıtları verilir.

Çekme belgeli araca geçici plaka nasıl alınır?

Bu belge imalatçı ve bayilerine tecrübesi yapılacak araçlara, depo gümrük satış yerleri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar için verilir.

  1. Dilekçe.
  2. Harç Makbuzu.
  3. Garanti belgesi.
  4. Yeterlilik Belgesi.
  5. Sigorta (Araç Cinsine Göre)
  6. Oda Sicil Kayıt Sureti.
  7. İmza Sirküsü
  8. Geçici Plaka.

Araç Trafikten nasıl düşürülür?

*Trafik tescil kuruluşuna araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçeyle müracaat etmesi gerekmektedir. *Herhangi bir trafik tescil kuruluşunda trafikten çekme işlemi yapılabilir.

Recent Posts